do 12 lat 13 do 18 lat powyżej 18 lat
mężczyzna kobieta
osobą przyjmującą środki odurzające rodzicem/opiekunem osoby przyjmującej środki odurzające inne: (jakie?) zdaje sobie sprawę ze swojego problemu twierdzi, że problem nie istnieje zdaje sobie sprawę ze swojego problemu, ale nie chce o nim rozmawiać Tak Nie Waha sięOświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu wyłącznie przez: Fundacja "Nadzieja" , (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883).