Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej

Informujemy, iż w okresie

od 01.06.2014 r. do 31.03.2015 r. Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” 
z siedzibą w Bielsku – Białej za zgodą Marszałka Województwa Śląskiego decyzja nr 591/GM/2012
z dnia 16 marca 2012 roku, prowadziła zbiórkę publiczną, łącznie zebrano środki finansowe

w kwocie 15 551,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 0/100)

Środki te zostały w całości przeznaczone na rozbudowę Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku – Białej, koszty związane z przeprowadzeniem zbiórki publicznej wynoszą 3,05% w stosunku do zebranych środków.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy!

Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej PDF[34 kB]

 

Informujemy, iż w okresie

od 01.04.2012 r. do 31.12.2012 r. Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” 
z siedzibą w Bielsku – Białej za zgodą Marszałka Województwa Śląskiego 
decyzja nr 591/GM/2012 z dnia 16 marca 2012 roku,

prowadziła zbiórkę publiczną, łącznie zebrano środki finansowe

w kwocie 14 641,57 zł (słownie: czternaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych 57/100)

Środki te zostały w całości przeznaczone na rozbudowę 
Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku – Białej, koszty związane z przeprowadzeniem zbiórki publicznej wynoszą 5,7% w stosunku do zebranych środków.

Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej PDF[57 kB]