Zapytanie ofertowe

26.08.2020r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Przedmiar

Załącznik nr 4 - STWiORB

Załącznik nr 5 - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 6 - Informacja dla Wykonawców

Załącznik nr 7 - Specyfikacja materiałów

Rozstrzygnięcie

 

 

Zapytanie ofertowe

2019.08.09

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki nr 1 formularz oferty 

Załącznik nr 2 projekt umowy

Załącznik nr 3 przedmiar

Załącznik nr 4 STWiORB

Załącznik nr 5 dokumentacja projektowa

Załącznik nr 6 instrukcja

Załącznik nr 7 specyfikacja materiałów

Rozstrzygnięcie

 

 

Zapytanie ofertowe

2018.08.10. 

Zaproszenie do składania ofert 

Załącznik nr 1 druk oferty

Załącznik nr 2 projekt umowy

Załącznik nr 3 przedmiar

Załącznik nr 4 STWiORB

Załącznik nr 5 dokumentacja projektowa

Załącznik nr 6 instrukcja dla wykonawców

Załącznik nr 7 specyfikacja materiałów

Rozstrzygnięcie PDF

 

Zapytanie ofertowe

2017.08.20. 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 druk oferty

Załącznik nr 2 projekt umowy

Załącznik nr 3 przedmiar

Załącznik nr 4 STWiORB

Załącznik nr 5 dokumentacja projektowa

Załącznik nr 6 instrukcja dla wykonawców

Załącznik nr 7 specyfikacja materiałów

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

2017 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAŁĄCZNIK NR 1 DRUK OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 PRZEDMIAR

ZAŁĄCZNIK NR 4 STWiOR

ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAŁĄCZNIK NR 6 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

ZAŁĄCZNIK NR 7 SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW

 

 

 

Zapytania ofertowe

2015 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PDF [40 kB]

Załącznik nr 1 DRUK OFERTY PDF [125 kB] 

Załącznik nr 2 PROJEKT UMOWY PDF [71 kB]

Załącznik nr 3 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH PDF [47 kB]

Załącznik nr 3 PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH PDF [51 kB]

Załącznik nr 3 PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACYJNYCH PDF [51 kB]

Załącznik nr 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PDF [141 kB]

Załącznik nr 5 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PDF [23 kB]

Załącznik nr 6 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW PDF [102 kB]

Załącznik nr 7 SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH PDF [45 kB]

Załącznik nr 7 SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW - ROBOTY ELEKTRYCZNE PDF [43 kB]

ROZSTRZYGNIĘCIE PDF [42 kB]
2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PDF [63 kB]

Załącznik nr 1 DRUK OFERTY PDF [130 kB] 

Załącznik nr 2 PROJEKT UMOWY PDF [83 kB]

Załącznik nr 3 PRZEDMIAR PDF [1.15 MB]

Załącznik nr 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PDF [137 kB]

Załącznik nr 5 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PDF [40 kB]

Załącznik nr 6 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW PDF [94 kB]

Załącznik nr 7 SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW PDF [354 kB]

ROZSTRZYGNIĘCIE PDF [68 kB]
2013 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PDF [63 kB]

Załącznik nr 1 DRUK OFERTY PDF [123 kB] 

Załącznik nr 2 PROJEKT UMOWY PDF [87 kB]

Załącznik nr 3 PRZEDMIAR PDF [2.24 MB]

Załącznik nr 4 SPEC.TECHNICZNA STWiORB PDF [135 kB]

Załącznik nr 5 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PDF [40 kB]

Załącznik nr 6 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW PDF [106 kB]

Ogłoszenie wyniku PDF [27 kB]2012 r.

Załącznik nr 1 DRUK OFERTY PDF [125 kB] 

Załącznik nr 2 PROJEKT umowa PDF [83 kB]

Załącznik nr 3 PRZEDMIAR PDF [966 kB]

Załącznik nr 4 SPEC.TECHNICZNA STWiORB PDF [134 kB]

Załącznik nr 5 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PDF [40 kB]

Załącznik nr 6 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW PDF [87 kB]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT PDF [62 kB]

Ogłoszenie wyników postępowania PDF [68 kB]

Wyniki negocjacji PDF [67 kB]