Ośrodki > Ośrodek krótkoterminowy-w trakcie tworzenia. > Z życia Ośrodka Terapii Krótkoterminowej > Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień - Nadzieja, Bielsko-Biała