Ośrodki > Ośrodek krótkoterminowy - oddział płatny > Z życia Ośrodka Terapii Krótkoterminowej > Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień - Nadzieja, Bielsko-Biała