Wolontariat

5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza  

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim, którzy poświęcają swój czas, zaangażowanie i wysiłek, bezinteresownie pomagając innym.

Wszystkim wolontariuszom, a szczególnie zaangażowanym w działania Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzaleznień „Nadzieja” w Bielsku-Białej życzymy jak największej satysfakcji z pracy, cierpliwości – tak potrzebnej oraz sukcesów w realizacji własnych planów i zamierzeń.

A nam pozostałym – abyśmy jak najczęściej potrafili być bezinteresowni.

Zarząd, pracownicy i podopieczni 
Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzaleznień „Nadzieja”.

 

„Najpiękniejszy wolontariat zwykle bywa skromny.

Nie pcha się w światła jupiterów. 

Jest jak miłość, z którego bierze początek – cierpliwy, 

nie szuka poklasku, nie unosi się pychą… 

Daje ulgę w cierpieniu, przynosi chleb ubogim,

pocieszenie tracącym nadzieję.” 1

 

Zapraszamy każdego, kto chce dołączyc do grona wolontariuszy – wyjątkowych ludzi którzy w sposób dojrzały postrzegają życie i poświęcając swój wolny czas, dają wszystkim potrzebującym cząstkę samego siebie.

Osoby zainteresowane wolontariatem w jednostkach prowadzonych przez 
Fundację Zapobiegania i Resocjalziacji Uzależnien „Nadzieja” 
prosimy o kontakt pod numerem tel. 33 816 07 67 lub 
e-mail: .

1. List Otwarty Ministra Pracy i Polityki Społecznej do wolontariuszy z okazji ich święta (grudzień 2006).