Pliki do pobrania

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, pod numerem telefonu 33 816 07 67 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00, udzielając istotnych dla pacjenta i opiekuna prawnego informacji.

Na wyznaczony termin przyjęcia należy zgłosić się do ośrodka z podanymi poniżej dokumentami:

 • Karta NFZ (woj. śląskie)
 • Skierowanie od lekarza na leczenie w Ośrodku (ważne skierowanie musi posiadać numer REGON placówki kierującej i datę wystawienia oraz wpisaną diagnozę) pobierz druk skierowania [PDF 41kB]
 • Zaświadczenie o ubezpieczeniu rodziców/opiekunów
  • Legitymacja szkolna
  • Książeczka Zdrowia Dziecka
  • Wypisy ze szpitala (jeśli miało miejsce leczenie na oddziale detoksykacji, psychiatrycznym, w innych ośrodkach leczenia uzależnień – ambulatoryjnych lub stacjonarnych)
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ( dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej)
  • Orzeczenie o potrzebie Indywidualnego Nauczania ,jeśli takie było wydane
  • Opinia psychologiczno-pedagogiczna ze szkoły lub z poradni jeśli taka była wydana
  • Opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego jeśli taka była wydana
  • Dokumentacja sądowa w zależności od sytuacji dziecka: postanowienie sądowe zobowiązujące do terapii , postanowienie sądowe o umieszczeniu w placówce opiekuńczo-wychowawczej , wychowawczej, lub w rodzinie zastępczej , decyzja sądowa dotycząca ograniczenia praw rodzicielskich –zakres ograniczenia
  • Dwie fotografie
  • Aktualne wyniki badań lekarskich, badania na nosicielstwo HIV, opis RTG płuc, książeczka SANEPID-u (ewentualnie inne aktualne badania, zwolnienia, wskazania lekarskie)
  • W przypadku uczniów gimnazjum - wszystkie dokumenty szkolne tj. świadectwo ukończenia ostatniej klasy, oceny cząstkowe, karta zdrowia i szczepień ucznia, szkolna karta przeniesienia ucznia

Rzeczy również potrzebne 

 • Zeszyty oraz przybory szkolne, podręczniki szkolne ( dla gimnazjum zamieszczone są w zakładce : dla rodziców)
 • Dwa zeszyty formatu A-4 potrzebne do zajęć terapeutycznych
 • Rzeczy osobiste codziennego użytku, środki higieniczne, kosmetyczne, proszek do prania, płyn do płukania piżamy, bielizna osobista, pantofle, parasol lub peleryna przeciwdeszczowa, ubranie do pracy,
 • Strój kąpielowy, czepek, dres, obuwie sportowe,
 • Śpiwór (potrzebny na obozy organizowane podczas wakacji letnich i ferii zimowych,
 • Pieniądze na osobiste wydatki (kieszonkowe).