Do czasu zakontraktowania usług leczniczych z Narodowym Funduszem Zdrowia terapia na oddziale prowadzona jest odpłatnie, tj 120 zł na dzień. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat przyjęcia do Społeczności oddziału zadzwoń do terapeuty prowadzącego nabór: Agata Bobrecka tel. 537 737 259, badź pod nr tel. Ośrodka 33 816 07 67 w godzinach od 8.00 do 15.00. Trzeźwość w dniu przyjęcia badana jest testem na obecność narkotyków i alkomatem.

Rzeczy potrzebne w dniu przyjęcia:

  • Dokument tożsamości: tymczasowy dowód osobisty, legitymacja szkolna.
  • Dokumenty medyczne: książeczka zdrowia, wypis ze szpitala, wypisy z poprzednich ośrodków, aktualne wyniki badań lekarskich, dotychczasowe wskazania lekarskie.
  • Dokumenty szkolne: świadectwo szkolne, opinie pedagogiczno- psychologiczne, opinia z RODK.
  • Rzeczy osobiste: ubrania, kosmetyki, podręczniki i zeszyty szkolne.

 

Trzeźwość w dniu przyjęcia badana jest testem na obecność narkotyków i alkomatem. 

Pacjent zobowiązany jest do podpisania zgody na pobyt na oddziale i przestrzegania zasad:

pełnej abstynencji od narkotyków, alkoholu, i palenia tytoniu oraz innych substancji wpływających na świadomość,

niestosowania agresji fizycznej i słownej,

abstynencji seksualnej i nie wchodzenia w bliskie relacje intymne,

dbania o bezpieczeństwo swoje i innych,

dbałości o ośrodek i aktywnego uczestnictwa w życiu oddziału,

otwartości i zaufania realiowana poprzez poruszanie swoich problemów podczas zajęć.