REJESTRACJA

Informacje na temat przyjęcia do Ośrodka można uzyskać telefonicznie 

od poniedziałku  do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

 1. 33) 816 07 67
 2. 33) 487 67 39

 

Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych pacjentom w wieku 14-18 lat uzależnionym od substancji psychoaktywnych, na podstawie skierowania lekarza psychiatry lub pediatry wystawionego w tradycyjnej papierowej formie (pobierz wzór skierowania).

Pacjenci zgłaszający się na leczenie przyjmowani są zgodnie z kolejką oczekujących na przyjęcie do Ośrodka. Wpis do kolejki jest możliwy po dostarczeniu ważnego skierowania

(e-mail: osrodek@nadzieja.bielsko.pl lub faks 33 487 67 34 lub na adres: 43-346 Bielsko-Biała ul. Barkowska 167c).

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA

 • trzeźwość w dniu przyjęcia (stan trzeźwości weryfikowany jest podczas przyjęcia testami na obecność narkotyków, alkomatem oraz wywiadem diagnostycznym w przypadku podejrzenia zażywania dopalaczy)
 • zgoda na leczenie

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY PRZY PRZYJĘCIU DO OŚRODKA

 • oryginał skierowania na leczenie w Ośrodku,
 • aktualny dowód objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym (m.in. dla członka rodziny - zaświadczenie z zakładu pracy lub ZCNA, dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego - zaświadczenie z zakładu pracy lub ZUA, dla rencisty – legitymacja rencisty wraz z aktualnym odcinkiem renty, dla pacjenta w pieczy zastępczej – zaświadczenie wydane przez instytucjonalną pieczę zastępczą lub ZZA)
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna),
 • wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji, jeśli miały miejsce,
 • wypisy ze szpitala (szczególnie jeśli miało miejsce leczenie na oddziale detoksykacji,            psychiatrycznym, w innych ośrodkach leczenia uzależnień),
 • orzeczenie o potrzebie Indywidualnego Nauczania, jeśli zostało wydane lub druk             zaświadczenia lekarskiego do nauczania indywidualnego obowiązujący w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej właściwej       względu na miejsce zamieszkania pacjenta,
 • dokumentacja psychologiczno-sądowa (np. opinie psychologiczne, postanowienia sądowe),
 • dwie fotografie,
 • książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, jeśli pacjent posiada,
 • NIPpracodawcy w przypadku osoby zatrudnionej na podstawie np. umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa i innych pacjentów, każda osoba zgłaszająca się do Ośrodka zobowiązana jest do przedstawienia wypełnionej ankiety kwalifikacji w kierunku COVID-19 (pobierz wzór) oraz wynik testu COVID-19 (test PCPR lub antygenowy wykonany nie wcześniej niż 48 godz. przed planowanym terminem przyjęcia do Ośrodka). Ponadto podczas procedury przyjęcia w Ośrodku wykonuje się ponownie test antygenowy.

 

 

PRZYDATNE PODCZAS LECZENIA W OŚRODKU:

 • zeszyty, podręczniki, przybory szkolne, a na czas zdalnego nauczania sprzęt umożliwiający uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych,
 • dwa zeszyty formatu A4 potrzebne do zajęć terapeutycznych,
 • rzeczy osobiste codziennego użytku

- odzież (w tym bielizna, pantofle, piżama),

- strój i buty sportowe (również do aktywności na zewnątrz o każdej porze roku),

- ręczniki,

- kosmetyki i środki higieniczne (bez zawartości alkoholu, w plastikowych opakowaniach )

- peleryna lub parasol.

UWAGA: zabronione są perfumy, dezodoranty, spraye, rzeczy w szklanych opakowaniach