Procedura przyjęcia:

 • Wiek 16-19 lat
 • Wpisanie do listy oczekujących
 • Ukończona terapia w ośrodku stacjonarnym leczenia uzależnień
 • Osoby niepełnoletnie zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym
 • Rozmowa konsultacyjna z kierownikiem hostel
 • Wymagane dokumenty:
 • Karta informacyjna leczenia w ośrodku stacjonarnym
 • Podstawowe zasady:
 • Zachowanie abstynencji od środków psychoaktywnych, w tym alkoholu.
 • Abstynencja od palenia tytoniu, również e-papierosów.
 • Realizacja obowiązku szkolnego lub podjecie  pracy zarobkowej.
 • Kontynuacja pracy terapeutycznej realizowanej w terapii grupowej,  indywidualnej oraz innych przewidzianych zajęciach.
 • Jeśli wymaga tego stan zdrowia, kontynuacja lub podjęcie  leczenia psychiatrycznego.
 • Realizacja indywidualnego planu terapii.
 • Uznanie i zachowanie zasad chrześcijańskich.
 • Kontakt:

Hostel Królowej Pokoju

43-344 Bielsko-Biała

Kierownik hostelu: Agata Bobrecka tel. 537 737 259