Warsztaty i szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień

Program dla uczniów
Adresatami niniejszego programu są uczniowie szkół podstawowych (klas V i VI), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Tematyka
1. Zajęcia integracyjne. (4h – 2 x 2h)
2. Emocje w okres burzy i naporu. (2h)
3. Porozumiewanie w relacjach rówieśniczych. (2h)
4. Twórcze rozwiązywanie konfliktów. (2h)
5. Ważne, aby być sobą - budowanie poczucia własnej wartości (2 h)
6. Twoja i moja prawda o narkotykach i uzależnieniu. (2h)
7. Kiedy decyzje są trudne - alkohol czy relacje.(2h)
8. Nowe narkotyki (dopalacze) – substancje testowane na ludziach, czyli na TOBIE (2h)
9. Nowe media – najlepsze wynalazki współczesności czy złodzieje czasu. (2 h)

 

Program dla rodziców
Adresatami tego programu są rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Celem programu jest uzyskanie przez rodziców wiedzy jak rozpoznawać wczesne symptomy związane z używaniem przez dzieci substancji psychoaktywnych i innymi zagrożeniami. Dostarcza wiedzę, gdzie można uzyskać profesjonalną pomoc.

Tematyka
1. Czym jest są substancje psychoaktywne, rodzaje i symptomy ich używania.
2. Nowe substancje psychoaktywne.
3. Uzależnienia behawioralne – jak chronić dziecko przed zagrożeniami współczesnej cywilizacji (nowe media).
5. Postawy rodziców, a postrzeganie alkoholizmu przez młodzież.


Program dla nauczycieli
Grupą objętą programem są nauczyciele, pedagodzy i wychowawcy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem programu jest uwrażliwienie na niepokojące symptomy, które mogą wystąpić w rozwoju dzieci i młodzieży.

Tematyka
Warsztaty:
1. Nowe substancje psychoaktywne (dopalacze) – nowe zagrożenie w pracy wychowawczej z młodzieżą. Czynniki chroniące.
2. Narkotyki – czym są i jak rozpoznawać uzależnienie? Podstawowa wiedza o substancjach psychoaktywnych, sygnałach ostrzegawczych, mechanizmach uzależnienia.
3. Uzależnienia behawioralne – problem czy element rozwoju kultury.

Wykłady:
1. Czym jest uzależnienie?
2. Rodzaje substancji psychoaktywnych, symptomy ich używania przez młodzież.
3. Nowe substancje psychoaktywne, czym są i jakie mechanizmu manipulacji stosują producenci i sprzedawcy.
4. Uzależnienia behawioralne
5. Co jest alternatywą dla uzależnień.
6. Alkohol jako pierwszy krok do uzależnień.

ORGANIZACJA:
Sprawy związane z tematyką i terminami realizacji można uzgadniać z koordynatorem projektu Moniką Pleszewską pod nr telefonu 609162775 w poniedziałki i wtorki w godzinach od 8.00 – 19.00 lub drogą elektroniczną pod adresem: profilaktykanadzieja@gmail.com

PROGRAM czas trwania koszt programu


PROGRAM
DLA MŁODZIEŻY - warsztaty: 1 spotkanie 2 godz. lekcyjne 250 - 300 zł

 

PROGRAM
DLA RODZICÓW - wykłady: 1 pełna godz. (np. podczas zebrania z rodzicami) 250 - 300 zł


PROGRAM
DLA NAUCZYCIELI - warsztaty: 1 spotkania 3 godz. lekcyjne 450 - 500 zł
- wykłady dla Rady Pedagogicznej podczas konferencji: 1 godz. lekcyjna 250 - 300 zł