Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzaleznień „Nadzieja” prowadzi szkolenia na temat uzależnień od środków psychoaktywnych oraz form pomocy osobom z problemem uzależnienia.

 

Szkolenia przeznaczone są dla szerokiego grona osób mających kontakt z osobami uzależnionymi, a także zagrożonymi uzależnieniem, m.in. dla pedagogów, lekarzy, pielęgniarek, policjantów, kurtorów, uczniów, studentów.

 

Szkolenia prowadzone są przez specjlistów terapii uzależnień pracujących na co dzień z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych.

 

Kontakt w sprawie szkoleń:

tel. 33 816 07 67
e-mail: