Katolicki Telefon Zaufania 33 812 26 67 codziennie od 16.00 do 21.00

Niedługo po założeniu Fundacji, w maju 1991 roku powstał Katolicki Telefon Zaufania. Katolicki, czyli powszechny, dostępny jest dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy. Codziennie od 16.00 do 21.00, dyżurują przy słuchawce osoby różnych zawodów: psycholodzy, nauczyciele, pedagodzy, księża , rodzice, byli alkoholicy...