Bielsko-BiałaKrajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania NarkomaniiRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w KatowicachŚląskie. Pozytywna energia

Fundacja współpracuje z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Urzędem Gminy Bielsko-Biała.

L.p. Tytuł projektu Termin realizacji Krótka charakterystyka projektu Źródło finansowania Wartość projektu w PLN
1 „Eksperymentuj prozdrowotnie – obóz wakacyjny” 23.06. – 31.08.2007  Organizacja wypoczynku dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Urząd Gminy Bielsko-Biała 2880,00
2 „Trzeźwo-Zdrowo-radośnie” 23.06. – 31.08.2007  Organizacja wypoczynku dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Urząd Gminy Bielsko-Biała 6720,00
3 „Program profilaktyczny dla osób zagrożonych uzależnieniem, eksperymentujących z narkotykami” 02.01.-31.12.2007  Zajęcia terapeutyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem, eksperymentujących z narkotykami Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 20000,00
4 „Program wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków utrzymującyh abstynencję” 02.01.-31.12.2007  Prowadzenie hostelu postterapeutycznego Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 40000,00
5 „Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania narkomanii”

02.-12.2007 

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych Urząd Gminy Bielsko-Biała 38000,00
6 „Eksperymentuj prozdrowotnie” 02.01.-31.12.2008  Zajęcia terapeutyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem, eksperymentujących z narkotykami Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 20000,00
7 „Program wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków utrzymującyh abstynencję” 02.01.-31.12.2008  Prowadzenie hostelu postterapeutycznego Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 36000,00
8 „Terapeutyczny obóz wędrowny – Karkonosze 2008” 29.06. – 12.07.2008  Terapeutyczny obóz wędrowny organizowany w Karkonoszach, w którym uczestniczyła młodzież uzależniona od środków psychoaktywnych. Urząd Gminy Bielsko-Biała, własne 28223,60
9 „Wakacje w mieście” 15.07. – 31.08.2008  Program skierowany do dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych, w ramach którego zostały zrealizowane wycieczki oraz zajęcia podczas wakacji letnich. Urząd Gminy Bielsko-Biała, własne 41857,00
10 „Program terapeutyczny dla rodzin dzieci uzależnionych od środków psychoaktywnych” 02.01.-31.12.2008  Program skierowany do rodzin dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych, w ramach którego odbyły się zajęcia terapeutyczne i edukacyjne. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Samorząd Województwa Śląskiego, własne 67026,00
11 „Program wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków utrzymującyh abstynencję” 02.01.-31.12.2009  Prowadzenie hostelu postterapeutycznego Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 36000,00
12 „Terapeutyczny obóz wędrowny – Karkonosze 2009” 05.07. – 19.07.2009  Terapeutyczny obóz wędrowny organizowany w Karkonoszach, w którym uczestniczyła młodzież uzależniona od środków psychoaktywnych. Urząd Gminy Bielsko-Biała, własne 40118,57
13 „Program terapeutyczny dla rodzin dzieci uzależnionych od środków psychoaktywnych” 02.01.-31.12.2009  Program skierowany do rodzin dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych, w ramach którego odbyły się zajęcia terapeutyczne i edukacyjne. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, , własne 21850,00
14 „Mój Everest” 20.06.-31.08.2009  Program skierowany do dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych, w ramach którego zostały zrealizowane wycieczki oraz zajęcia podczas wakacji letnich. Samorząd Województwa Śląskiego, Urząd Gminy Bielsko-Biała, własne 87393,00
15 „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, poprzez realizowanie pozaszkolnych programów profilaktycznych – wychowawczych związanych z narkomanią” 05.02.-31.07.2009  Zajęcia terapeutyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem, eksperymentujących z narkotykami Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Urząd Gminy Bielsko-Biała, wkład własny 33000,00
16 „Nadzieja" – Program wsparcia dla rodzin uzależnionych od narkotyków 04.01.- 31.12.2010  Program skierowany do rodzin dzieci i młodzieży uzależnionych od środków psychoaktywnych, w ramach którego odbyły się zajęcia terapeutyczne i edukacyjne. Samorząd Województwa Śląskiego, wkład własny 30240,00
17 „Terapeutyczny obóz wędrowny – Karkonosze 2010" 04.07. – 18.07.2010  Terapeutyczny obóz wędrowny organizowany w Karkonoszach, w którym uczestniczyła młodzież uzależniona od środków psychoaktywnych. Urząd Gminy Bielsko-Biała, wkład własny 46806,39
18 „Eksperymentuj prozdrowotnie – obóz wakacyjny" 01.06. – 15.07.2010  Obóz, w którym uczestniczyła młodzież eksperymentująca z narkotykami Urzad Gminy, wkład własny 13442,27
19 „Eksperymentuj prozdrowotnie" 04.01.-31.07.2010  Zajęcia terapeutyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem, eksperymentujących z narkotykami Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, wkład własny 30000,00
20 „Program wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków utrzymującyh abstynencję" 04.01.-31.12.2010  Prowadzenie hostelu postterapeutycznego Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, wkład własny 11585,00
21 „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym" 26.03.- 31.07.2010  Zajęcia terapeutyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem, eksperymentujących z narkotykami Urzad Gminy, wkład własny 24720,00