Program skierowany do osób eksperymentujących lub problemowo używających substancji psychoaktywnych.

Prowadzony w formie 3 warsztatów. Przeznaczony dla młodzieży w wieku 14 – 21 lat.

Rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

FreD kontakt: 721 020 122

E-mail: fred.bielsko@gmail.com