Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”
ODDZIAŁ KRÓTKOTERMINOWEJ TERAPII UZALEŻNIEN OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH


PROGRAM „CHCĘ ROZMAWIAĆ” SKIEROWANY JEST DO młodzieży w wieku 13–18 lat, eksperymentującej, szkodliwie biorącej bądź uzależnionej od środków psychoaktywnych także uzależnionych behawioralnie.

LICZBA MIEJSC: 16

CZAS TRWANIA PROGRAMU: 3–6 miesięcy

CELEM PROGRAMU JEST diagnoza psychologiczna i psychiatryczna, w tym stopnia uzależnienia oraz podniesienie wiedzy pacjentów na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych i zachęcenie ich do zmiany postaw i zachowania – do rezygnacji z zażywania środków psychoaktywnych.

PROGRAM OBEJMUJE terapię indywidualną, terapię grupową

NAUKA SZKOLNA: na terenie Ośrodka funkcjonuje gimnazjum, nauka w szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej odbywa się w ramach indywidualnego nauczania

  

Dane kontaktowe:
Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”
ODDZIAŁ KRÓTKOTERMINOWEJ TERAPII UZALEŻNIEN OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
43-346 Bielsko-Biała ul. Barkowska 167 c

tel. (33) 816 07 67 , 537 737 259