Ośrodki > Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień - Nadzieja, Bielsko-Biała

Pliki do pobrania

UlotkaUlotka 2

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja"

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej powołanym przez Fundację Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” w maju 1991 roku, jako pierwszy katolicki ośrodek terapeutyczny dla dzieci i młodzieży w Polsce.

Przez ponad 25 lat Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja" "przeciera szlaki" pracując i tworząc programy aby lepiej pomagać młodym, uzależnionym osobą. Przez ten czas leczyła się u nas młodzież z wielu krajów Europy i USA. Podejmowaliśmy również próby pomagania uzależnionym dziewczynom w ciąży i młodym matkom z dziećmi.

W naszym ośrodku zdobywały doświadczenie osoby, które później, na tej bazie zakładały ośrodki dla osób uzależnionych w różnych częściach kraju.

Obecnie w ramach Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja" prowadzimy:

  1. Ośrodek Terapii Uzależnień "Nadzieja", który działa od ponad 25 lat, dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych, w wieku od 13 do 18 roku życia. Ośrodek dysponuje 32 miejscami. Terapia w ośrodku trwa od roku do półtora a jej celem jest praca nad uzależnieniem i problemami współistniejącymi. Pobyt na terapii jest refundowany przez NFZ.
  2. Ośrodek Krótkoterminowej Terapii Uzależnień - jest to nowa inicjatywa, podyktowana potrzebami, które dostrzegliśmy pracując z młodzieżą. Ośrodek jest przeznaczony dla młodzieży szkodliwie używającej środki psychoaktywne i uzależnionej od komputera, hazardu i innych czynności, w wieku od 13 do 18 roku życia. Ośrodek dysponuje 16 miejscami. Terapia trwa od 3 do 6 miesięcy a jej celem jest diagnoza problemowa i praca nad motywacją do zmiany. Obecnie ośrodek nie ma podpisanej umowy z NFZ w związku z czym terapia jest płatna.
  3. Hostel Postrehabilitacyjny - działa od 20 lat, a program skierowany jest do młodzieży do 21 roku życia po zakończonej terapii uzależnień. Celem pobytu w hostelu jest przeciwdziałanie nawrotom i osobisty rozwój mieszkańców. Hostel dusponuje 14 miejscami. Jest placówką koedukacyjną.

 

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”

43-346 Bielsko-Biała, ul. Barkowska 167c
tel. 33 816 07 67
e-mail: osrodek@nadzieja.bielsko.pl

ING Bank Ślaski S.A. o/Bielsko - Biała
77 1050 1070 1000 0023 1947 0486