PROGRAM STAŻU

 

Program stażu w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży

w Bielsku-Białej, ul. Barkowska 167  skierowany jest do osób szkolących się w

psychoterapii uzależnień:

Staż kliniczny realizowany w ramach tzw. Modułu I – dla osób ,  których staż pracy w terapii uzależnień wynosi mniej niż 2 lata, który odbywa się przed rozpoczęciem Modułu II szkolenia, ale po seminarium z psychopatologii.

Staż kliniczny realizowany w ramach tzw. Modułu II -  dla uczestników szkolenia bez względu na staż pracy w terapii uzależnień, który odbywa  się po ukończeniu zajęć teoretycznych, treningów psychologicznych oraz zajęć warsztatowych.

Staż kliniczny realizowany w ramach tzw. Modułu I obejmuje nie mniej niż 120 godzin realizowanych w okresie nie krótszym niż 14 dni

Staż kliniczny realizowany w ramach tzw. Modułu II obejmuje nie mniej niż 80 godzin realizowanych w okresie nie krótszym niż 10 dni i odbywa się w stacjonarnym ośrodku rehabilitacyjnym , hostelu postrehabilitacyjnym, punkcie konsultacyjnym.

Program stażu klinicznego realizowany będzie w zakładzie leczniczym – Katolickim Ośrodku

Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” na oddziale rehabilitacyjnym i w hostelu.

Oddział rehabilitacyjny oraz hostel funkcjonują w Bielsku-Białej przy ul. Barkowskiej 167C. Istnieje możliwość zakwaterowania uczestników stażu w

Ośrodku , równocześnie w stażu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby.

Nadrzędnym celem  działań naszego Ośrodka jest pomoc osobie uzależnionej w odnalezieniu

siebie i odkryciu  w sobie sił do przywrócenia poczucia godności i zdolności do dokonywania

wolnych wyborów i życia w społeczeństwie, co dokonuje się poprzez wsparcie młodego

człowieka w rozwoju psycho - fizycznym  oraz poprzez zwiększenie jego kompetencji

interpersonalnych i intrapsychicznych. Program terapeutyczny skierowany jest dla młodzieży

w wieku 14-18 lat.

W naszym Ośrodku w leczeniu uzależnień stosuje się metodę społeczności terapeutycznej,

prowadzona jest terapia behawioralno - poznawcza, terapia pogłębiona ,elementy terapii

rodzin, psychodrama, socjoterapia, ergoterapia, psychoedukacja.

Terapia odbywa się w formie indywidualnej i grupowej, a program terapeutyczny oparty jest na:

Elementach filozofii społeczności terapeutycznej, psychologii rozwojowej, psychoterapii

behawioralno-poznawczej, psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, elementach terapii

Dane kontaktowe:

adres e-mail:osrodek@nadzieja.bielsko.pl

Numer telefonu do administarcji 33 816-07-67

Numer telefonu do Pani Joanny Sosińskiej- Kierownika Ośrodka i Kierownika Programu Stażowego 537-737-258