Pliki do pobrania

UlotkaUlotka 2

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja"

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej powołanym przez Fundację Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” w maju 1991 roku, jako pierwszy katolicki ośrodek terapeutyczny dla dzieci i młodzieży w Polsce.

Przez blisko 30 lat Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja" "przeciera szlaki" pracując i tworząc programy aby lepiej pomagać młodym, uzależnionym osobą. Przez ten czas leczyła się u nas młodzież z wielu krajów Europy i USA. Podejmowaliśmy również próby pomagania uzależnionym dziewczynom w ciąży i młodym matkom z dziećmi.

W naszym ośrodku zdobywały doświadczenie osoby, które później, na tej bazie zakładały ośrodki dla osób uzależnionych w różnych częściach kraju.

Obecnie w ramach Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja" prowadzimy:

  1. Ośrodek Terapii Uzależnień "Nadzieja", który działa blisko 30 lat, dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych, w wieku od 14 do 18 roku życia. Ośrodek dysponuje 25 miejscami. Terapia w ośrodku trwa od 9 do 12 miesięcy, a jej celem jest praca nad uzależnieniem i problemami współistniejącymi. Pobyt na terapii jest refundowany przez NFZ.
  2. Hostel Postrehabilitacyjny - działa od 20 lat, a program skierowany jest do młodzieży do 21 roku życia po zakończonej terapii uzależnień. Celem pobytu w hostelu jest przeciwdziałanie nawrotom i osobisty rozwój mieszkańców. Hostel dysponuje 8 miejscami. Jest placówką koedukacyjną.

 

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”

43-346 Bielsko-Biała, ul. Barkowska 167c
tel. 33 816-07-67
e-mail: osrodek@nadzieja.bielsko.pl

ING Bank Ślaski S.A. o/Bielsko - Biała
77 1050 1070 1000 0023 1947 0486