Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja"

Ośrodek Terapii Uzależnień "Nadzieja"

Ośrodek Terapii Uzależnień „Nadzieja” stanowi wspólnotę terapeutyczną, która swoje rozumienie człowieka czerpie z chrześcijańskiej filozofii personalistycznej. Człowiek jest najwyższą wartością, jako podmiot zdolny do rozumnego i wolnego działania, a uzależnienie to choroba, która pozbawia go tej właściwej mu zdolności stanowienia o sobie.

Celem działań jest umożliwienie osobie uzależnionej odnalezienia siebie i odkrycia w sobie sił do przywrócenia poczucia godności i zdolności dokonywania wolnych wyborów i życia w sopłeczeństwie.

Pacjenci i pracownicy ośrodka tworzą społeczność, w której wszyscy mają swoje prawa i obowiązki. Normy i zasady oparte na wzajemnym szacunku pomagają stworzyć atmosferę, w której możliwe będzie leczenie z uzależnienia.

Ośrodek jest placówką koedukacyjną, program terapeutyczny skierowany jest do młodych ludzi uzależnionych od środków psychoaktywnych w wieku 14-18 lat.

Liczba miejsc w ośrodku przewidziana jest dla 25 pacjentów, terapia prowadzona jest w trybie stacjonarnym i trwa między 9-12 miesięcy.

Terapia w Ośrodku „Nadzieja” jest nieodpłatna -  leczenie jest finansowywane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Dane kontaktowe:

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja"

Ośrodek Terapii Uzależnień „Nadzieja”

43-346 Bielsko-Biała, ul. Barkowska 167c

Tel. 33 816 07 67

e-mail: osrodek@nadzieja.bielsko.pl

ING Bank Ślaski S.A. o/Bielsko - Biała 77 1050 1070 1000 0023 1947 0486