Nawiązki sądowe

Na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia 02.10.2009 r.

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” KRS 0000145482

została wpisana do wykazu instytucji, stowarzyszeń, fundacji lub organizacji społecznych na rzecz których sąd może orzec nawiązki.
Aktualny wykaz prowadzony przez Ministra Sprawiedliwości dostępny jest na stronie internetowej www.ms.gov.pl