Możesz pomóc w budowie

Środki pozyskane z budżetu województwa śląskiego są niewystarczające na realizację całości inwestycji. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie projektu „Nadzieja dla młodzieży – rozbudowa i modernizacja Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży w Bielsku-Białej”, którego realizacja przyczyni się do zwiększenia dostępności do terapii leczenia uzależnień dzieci i młodzieży, poprawy jej jakości, zwiększenia efektywności prowadzonego leczenia, a w konsekwencji do polepszenia warunków i jakości życia społeczeństwa.

Jak można wesprzeć rozbudowę Ośrodka:

 • przekazując wpłatę na konto:
  Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”
  43-346 Bielsko Biała 
  ul. Barkowska 167c
  ING Bank Śląski S.A. o/Bielsko – Biała 
  03 1050 1070 1000 0001 0027 3226
  (z dopiskiem dla Katolickiego Ośrodka Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży)

  Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”, której jednostką organizacyjną jest Katolicki Ośrodek Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży, jest Organizacją Pożytku Publicznego. Zgodnie więc z Ustawą z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 - tekst jednolity), wszystkie darowizny przekazane na jej konto można odliczyć od dochodu.

 • przekazując 1% podatku na Fundację Zapobiegania i Resocjalizacji Uzaleznień „Nadzieja”

  przekaż 1%
 • kupując cegiełkę

 • przekazując rzeczową darowiznę w postaci materiałów budowlanych.

Dziękujemy za każdą okazaną pomoc!