Pomagać można na wiele sposobów.

Nawet najmniejsza i najskromniejsza pomoc jest dla nas bardzo cenna.