> Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień - Nadzieja, Bielsko-Biała