KATOLICKI OŚRODEK WYCHOWANIA I TERAPII MŁODZIEŻY "NADZIEJA"

Ośrodek Terapii Uzależnień "Nadzieja"

Adres ośrodka: 43-346 Bielsko-Biała ul. Barkowska 167c

Biuro ośrodka:

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00
Kontakt telefoniczny: tel. 33 816-07-67, 33 487-67-39, fax 33 487-67-34


p.o. Dyrektora Ośrodka Ks. Kamil Kaczor

Kierownik Ośrodka Joanna Sosińska kom. 537-737-258

Pokój terapeutów: 33 487-67-58, kom. 726-020-122

e-mail: osrodek@nadzieja.bielsko.pl

 

 Mapa google - > Jak do nas dojechać