KATOLICKI OŚRODEK WYCHOWANIA I TERAPII MŁODZIEŻY "NADZIEJA"

Ośrodek Krótkoterminowej Terapii Uzależnień

Adres ośrodka: 43-346 Bielsko-Biała ul. Barkowska 167c

Biuro ośrodka: czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00

Kontakt telefoniczny:
tel./fax 033 816 07 67 
fax 33 487 67 34

Administracja Ośrodka Nadzieja kom. 665 020 609

Dyrektor Ośrodka Adam Kasprzyk kom. 665 020 122

Kierownik Ośrodka Agata Bobrecka kom. 537 737 259

e-mail: osrodek@nadzieja.bielsko.pl

 

Mapa google:

https://www.google.pl/maps/place/Katolicki+O%C5%9Brodek+Wychowania+i+Terapii+M%C5%82odzie%C5%BCy+%22Nadzieja%22/@49.858078,19.0686849,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4716a2080b2006f3:0x5379767c8e4923e6!8m2!3d49.858078!4d19.0708736?hl=pl