Kadra oddziału:

Agata Bobrecka – specjalista terapii uzależnień, pedagog, wychowawca dzieci i młodzieży z kilkuletnim doświadczeniem pracy w ośrodku, organizator wyjazdów i obozów młodzieżowych

Jakub Mizera – pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego z doświadczeniem pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umyslowo i fizycznie, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Magdalena Królicka-Konior – trener, edukator seksualny, w trakcie studiów psychologicznych IV rok psychologia rozwoju osobistego, coaching

Anna Pilorz – pedagog, wychowawca w SPWD MOPS oraz w ośrodku „Nadzieja”, realizator zadań profilaktycznych w Fundacji Zapobiegania                i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”

Barbara Graff – magister pielęgniarstwa z ponad 20 letnim doświadczeniem pracy na oddziałach szpitalnych w tym oddziału neurochirurgia, logopeda, kurator rodzinny, wychowawca w Hostelu postrehabilitacyjnym Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”

Ewa Jurowicz-Łysek – psychiatra dzieci i młodzieży

Marek Jasiński – lekarz pediatra

Małgorzata Kowalcze – superwizor