Kadra Ośrodka Nadzieja:

Ks. Józef Walusiak: Założyciel Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”, specjalista psychoterapii uzależnień

Adam Kasprzyk: Dyrektor Ośrodka "Nadzieja", pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta , superwizor KBPN

Asia Sosińska: Kierownik Ośrodka „Nadzieja”, pedagog, socjoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie specjalistycznego szkolenia psychoterapeutycznego- systemowa terapia rodzin .

Anna Nadulska: pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie specjalistycznego szkolenia psychoterapeutycznego z psychodramą

Justyna Firszt: psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Monika Pleszewska: pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień

Agnieszka Mika  pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. 

 Anna Pilorz  pedagog, wychowawca w SPWD MOPS oraz w Ośrodku "NADZIEJA", realizator zadań profilaktycznych w Fundacji Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień "NADZIEJA".

Wojciech Piszczek: pedagog, socjoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Ewelina Gizder: psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Bogdan Krzak: instruktor terapii uzależnień w trakcie specjalistycznego szkolenia

Ks. Marcin Żydzik: teolog

Małgorzata Kowalcze: superwizor kadry terapeutycznej - Dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista psychoterapii uzależnień i superwizor KBdsPN

Ewa Jurowicz - Łysek: psychiatra dzieci i młodzieży

Marek Jasiński: pediatra

Anna Szlachcianowska: pielęgniarka

Kasia Sitek: Dyrektor finansowy , Kierownik administracyjny Ośrodka, ekonomista, prawnik

Urszula Copija: pracownik administracyjny

Małgorzata Gawron: księgowa

Barbara Cebrat: pracownik administracyjny

Maria Bylok: Szef kuchni, mistrzyni kucharska

Artur Szabat: Kierownik gospodarczy, konserwator

Andrzej Jakubiec: konserwator, zaopatrzeniowiec

 

  Praca kadry medycznej poddawana jest systematycznie raz w miesiącu superwizji prowadzonej przez Superwizora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Kadra Ośrodka wspierana jest przez stażystów i wolontariuszy.