Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych

 

Hostel postrehabilitacyjny jest placówką stacjonarną, koedukacyjną z programem skierowanym do młodzieży między 16 a 21 rokiem życia, która ukończyła terapię uzależnień od substancji psychoaktywnych bądź kontynuuje terapię i utrzymuje abstynencję.

Pobyt w Hostelu daje młodzieży szansę ukończenia szkoły, zdobycia zawodu, ułatwia rozpoczęcie samodzielnego, odpowiedzialnego życia.

Podopiecznym Hostelu pragniemy stworzyć odpowiednie warunki do ukończenia nauki, pomagamy w pracy nad sobą , umożliwiamy rozwój własnych zainteresowań oraz doskonalimy umiejętności dbania o dom.

W Hostelu zapewniamy opiekę wychowawczą przez cały rok.

 

KONTAKT

ul. Barkowska 167c, 43-344 Bielsko-Biała 
tel. 33 816-07-67