Pliki do pobrania

Załącznik nr 1

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”

  

Powstała w czerwcu 1990 roku z inicjatywy ks. prof. dr hab. Czesława Cekiery ze Zgromadzenia Księży Salwatorianów oraz ks. mgr Józefa Walusiaka – kapłana diecezji Bielsko-Żywieckiej. 
Głównym celem i zadaniem Fundacji jest pomoc dzieciom i młodzieży w dojrzewaniu do pełni człowieczeństwa, wspieranie rodzin i pomoc w ich trudnościach. Obecnie Fundacja „Nadzieja” prowadzi następujące placówki terapeutyczno-wychowawcze oraz działania profilaktyczne:

  • Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”
  • Hostel postrehabilitacyjny dla młodzieży
  • Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień "Nadzieja"
  • Szkolenia i prelekcje dla nauczycieli, pedagogów, pielęgniarek
  • Zajęcia profilaktyczne
  • Katolicki Telefon Zaufania

W działalność Fundacji włączają się rodzice, nauczyciele, ludzie różnych powołań i profesji, którzy pragną ratować młode pokolenie. Wszystkie działania Fundacji ukierunkowane są na bezpośrednią pomoc dziecku i rodzinie. Program terapeutyczny i wychowawczy Fundacji oparty jest na wartościach chrześcijańskich.