PODZIĘKOWANIE 

W imieniu Podopiecznych i Pracowników Fundacji, Katolickiego Ośrodka Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży, Hostelu pragniemy podziękować wszystkim Darczyńcom za okazane wsparcie dla Fundacji,Ośrodka i Hostelu.

Środki, które otrzymujemy od Darczyńców umożliwiają nam finansowanie naszym podopiecznym dodatkowych zajęć edukacyjno-kulturalnych, stanowiących istotny element terapii.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca, o godz. 8.00 w Katolickim Ośrodku Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży, odprawiana jest Msza Św. w intencji Dobrodziejów, na którą serdecznie zapraszamy.

Pragniemy szczególnie podziękować:

Pani HELENIE GRODZKIEJ za wsparcie finansowe działań Fundacji

CARITAS POLSKA za wsparcie finansowe rozbudowy Ośrodka (www.caritas.pl)

Centrum Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości – 13. Studio Reklamy i Poligrafii za wsparcie rzeczowe działań Fundacji (www.13reklama.pl)

URZĘDOWI GMINY BIELSKO-BIAŁA

za dofinansowanie realizowanych projektów.

SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ORAZ REGIONALNEMU OŚRODKOWI POLITYKI SPOŁECZNEJ W KATOWICACH

za dofinansowanie realizowanych projektów.

KRAJOWEMU BIURZE DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

za dofinansowanie realizowanych projektów.

MINISTERSTWU PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

za dofinansowanie realizowanych projektów.

FUNDACJI ROZWOJU MIASTA BIELSKO-BIAŁA

za zaproszenie nas do akcji „Film za jeden uśmiech” (www.frmbb.bielsko.pl)

FUNDACJI CZARODZIEJSKA GÓRA

za umożliwienie naszym wychowankom zdobycia swojego Everestu podczas letniego obozu wspinaczkowego (www.czarodziejskagora.org.pl)

BIELSKIEMU STOWARZYSZENIU ARTYSTYCZNEMU TEATR GRODZKI za prowadzenie warsztatów teatralnych i otwarcie drzwi do świata sztuki (www.teatrgodzki.pl)

STOWARZYSZENIU KFSiTNiS

za wsparcie naszych sportowych zainteresowań.

ZESPOŁOWI KATOLICKIEGO OŚRODKA REHABILITACYJNO-WYCHOWAWCZEGO „DOM NADZIEI” Z BYTOMIA

za wieloletnią współpracę i wymianę doświadczeń (www.domnadziei.pl)

ZESPOŁOWI OŚRODKA „ANASTASIS” W STRYCHACH

za wieloletnią współpracę i wymianę doświadczeń (www.narkomania.net)

CZŁONKOM BESKIDZIEJ IZBY LEKARSKIEJ

za współpracę i wsparcie w pracy nad uzależnieniem (www.bil.bielsko.pl)