Dlaczego Ośrodek „Nadzieja” wymaga rozbudowy?

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” dysponuje obecnie 32. miejscami, przy czym zapotrzebowanie na ten rodzaj pomocy jest znacznie wyższe, o czym świadczy kolejka oczekujących na przyjęcie do Ośrodka. Stąd też Fundacja podjęła starania mające na celu doprowadzenie do rozbudowy i modernizacji Ośrodka.

Rozbudowa Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży spowoduje:

  • zwiększenie liczby miejsc w Ośrodku,
  • dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • rozszerzenie programu terapii o zajęcia psychodramy – nowoczesna metoda, która jest najbardziej obiecującym kierunkiem w psychoterapii w zakresie pracy z młodzieżą uzależnioną,
  • uruchomienie przy Ośrodku poradni dla dzieci i młodzieży uzależnionej,
  • dostosowanie w pełni obiektu do obowiązujących w Polsce przepisów prawnych, m.in. przeciwpożarowych, dotyczących zbiorowego żywienia, zakładów opieki zdrowotnej.

 

Karta projektu [PDF 67kB]