Darowizny

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Młodzieży

ul. Barkowska 167 c, 43-346 Bielsko-Biała
Nr konta: ING Bank Śląski o/Bielsko-Biała

03 1050 1070 1000 0001 0027 3226

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”

ul. Barkowska 167 c, 43-346 Bielsko-Biała
Nr konta: ING Bank Śląski o/Bielsko-Biała

77 1050 1070 1000 0023 1947 0486

Dla przelewów z zagranicy:

INGBPLPW PL 77 1050 1070 1000 0023 1947 0486

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Młodzieży – Hostel im. Królowej Pokoju

Nr konta: ING Bank Śląski o/Bielsko-Biała

58 1050 1070 1000 0001 0321 2015

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Młodzieży – HOSTEL „KLIMCZOKÓWKA”

Nr konta: ING Bank Śląski o/Bielsko-Biała

03 1050 1070 1000 0001 0027 3226

(w tytule przelewu prosimy o dopisek: dla Hostelu „KLIMCZOKÓWKA”)