Aktualności »

Zapraszamy na warsztaty Programu Wzmacniania Rodziny

 

 


Informacje o Programie Wzmacniania Rodziny (PWR)

 

Towarzyszenie dziecku w jego dorastaniu stawia przed rodzicami nowe wyzwania i problemy.

Warsztaty te mają na celu poprawę relacji rodzic – dziecko, wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców oraz umiejętności interpersonalnych i prospołecznych u dzieci i młodzieży.

Termin:

Uczestnicy: dzieci/młodzież w wieku 10-14 lat oraz ich  rodzice/opiekunowie

 

Zajęcia:

W ramach PWR odbędą się:

1)warsztaty dla dzieci/młodzieży

 

Tematy zajęć:

 • Cele i marzenia.
 • Docenić rodziców.
 • Radzenie sobie ze stresem.
 • Przestrzeganie zasad.
 • Radzenie sobie z presją rówieśniczą.
 • Presja rówieśnicza i prawdziwi przyjaciele.
 • Prosząc innych o pomoc.

2)  warsztaty dla rodziców

 

Tematy zajęć:

 • Miłość i granice.
 • Ustalanie zasad domowych.
 • Promowanie dobrego zachowania.
 • Wyciąganie konsekwencji.
 • Budowanie mostów.
 • Ochrona przed używaniem substancji psychoaktywnych.
 • Zapewnienie pomocy rodzinie w wyjątkowych sytuacjach.

3) warsztaty rodzinne (rodzice wraz z dziećmi)

 

Tematy zajęć:

 • Wspieranie celów i marzeń.
 • Docenić członków rodziny.
 • Narady rodzinne.
 • Zrozumieć wartości rodzinne.
 • Rozwijanie komunikacji wewnątrz rodziny.
 • Rodzina a presja rówieśnicza.

 

Warsztaty dla rodziców i młodzieży odbywają się równolegle w tym samym czasie. Po ich zakończeniu rodziny wspólnie uczestniczą w warsztatach rodzinnych.

 

 Opłaty:udział jest bezpłatny

Turnus profilaktyczny zorganizowano w ramach zadania STOP uzależnieniom współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Śląskiego

 

Miejsce:Punkt konsultacyjny „Nadzieja”, Bielsko-Biała ul. Zapora 100

 

Kontakt: tel. 725 030 122, 665 020 609