Aktualności »

Wolne miejsca w hostelu "Nadzieja"

Zainteresowanych zapraszam do kontaktu telefonicznego:
33 487 67 39

Hostel postrehabilitacyjny jest placówką stacjonarną, koedukacyjną z programem skierowanym do młodzieży między 16 a 21 rokiem życia, która ukończyła terapię uzależnień od substancji psychoaktywnych bądź kontynuuje terapię i utrzymuje abstynencję.
 
Pobyt w Hostelu daje młodzieży szansę ukończenia szkoły, zdobycia zawodu, ułatwia rozpoczęcie samodzielnego, odpowiedzialnego życia.
 
Podopiecznym Hostelu pragniemy stworzyć odpowiednie warunki do ukończenia nauki, pomagamy w pracy nad sobą , umożliwiamy rozwój własnych zainteresowań oraz doskonalimy umiejętności dbania o dom.
 
Pobyt w Hostelu w ramach zadania " ... i co dalej?" współfinansowany jest ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 


Zdjęcia: