Aktualności »

Przyjmujemy na terapię.

Do Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży                 

Do Ośrodka Krótkoterminowej Terapii Uzależnień                             


Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży Ośrodek Krótkoterminowej Terapii Uzależnień    

Trwa nabór.

Przyjmujemy osoby w wieku 13-18 lat uzależnione od środków psychoaktywnych. 

 

Katolicki Ośrodek ma 25 letnie doświadczenie w leczeniu młodzieży uzależnionej. Pacjenci i pracownicy Ośrodka tworzą społeczność, w której wszyscy mają swoje prawa i obowiązki. Normy i zasady oparte na wzajemnym szacunku pomagają stworzyć atmosferę sprzyjającą terapii.

Czas trwania terapii wynosi około roku. Maksymalnie w uzasadnionych przypadkach do półtora roku. 

 Terapia w Ośrodku jest nieodpłatna - leczenie jest refundowane przez NFZ.

 

Szczegółowe informacje odnośnie przyjęcia:
http://www.nadzieja.mediatarget.pl/info/warunki-przyjecia-oddzial-rehabilitacyjny 
lub telefonicznie w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem tel. 33 816 07 67 
i u p. Joanny Sosińskiej - kierownika ośrodka pod numerem tel. 537 737 258.

 

Ogłaszamy nabór.

Przyjmujem osoby w wieku 13-18 lat, eksperymentujace, szkodliwie biorące i uzależnione od środków psychoaktywnych,a także uzależnione od komputera, internetu i gier.

 

Terapia prowadzona będzie metodą społeczności terapeutycznej uzupełniona o terapię indywidualną, diagnozę psychologiczną, psychiatryczną oraz psychoedukacje. Przewidywany czas pobytu na oddziale od 3 do 6 miesięcy.

Podjęliśmy starania o zakontraktowanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jednakże do momentu uzyskania dofinansowania na prowadzenie działalności leczniczej terapia na oddziale będzie prowadzona odpłatnie w kwocie  120 zł na dzień.                    

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęcia:
http://www.nadzieja.mediatarget.pl/info/warunki-przyjecia-o-t-k
 lub telefonicznie w godz. 8.00 do 15.00 pod numerem tel. 33 816 07 67
i u p. Agaty Bobreckiej - kierownika ośrodka pod numerem tel. 537 737 259.