Aktualności »

Oddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień

Już   od   25  lat   pomagamy    młodzieży    uzależnionej    i  ich   rodzinom. W trosce o młodych ludzi we współczesnym świecie chcielibyśmy serdecznie zaprosić do współpracy z Katolickim Ośrodkiem Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja”, w tym   w ramach nowo powstałego Oddziału Krótkoterminowej Terapii Uzależnień. Zadaniem Oddziału będzie:


  • możliwie jak najszybsza diagnoza psychiatryczna, psychologiczna, w tym stopnia uzależnienia i współistniejących problemów, także uzależnień behawioralnych młodzieży w wieku 13- 18 lat,
  • wzbudzanie motywacji do zmiany dotychczasowego destrukcyjnego stylu życia bez używania środków psychoaktywnych, bazując na mocnych stronach i pozytywach,
  • budowanie osobistej sprawczości, wspieranie pozytywnej zmiany i rozwoju młodych ludzi.           

            Rozpoczęliśmy  nabór  na oddział, który będzie prowadził swoją działalność do czasu zakontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia odpłatnie, tj. w kwocie 120 zł. na dzień.

W załączeniu przesyłamy ulotkę i zachęcamy do zapoznania się z ofertą  głównych działań realizowanych przez Fundację Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”