Aktualności »

"Coś pozytywnego" zapisy na Turnus profilaktyczny

Informacje o turnusie profilaktycznym:

Termin turnusu:

grupa 10-14 lat: 10.11.2021 r., 17.11.2021 r., 24.11.2021 r., 1.12.2021 r., 8.12.2021 r., 11.12.2021 r.

grupa 15-18 lat: 15.11.2021 r., 17.11.2021 r., 19.11.2021 r., 23.11.2021 r., 25.11.2021 r., 26.11.2021 r.

 

Beneficjenci: dzieci/młodzieży w podziale na dwie grupy wiekowe (10-14, 15-18 lat) oraz ich  rodzice/opiekunowie

 

Zajęcia:

W ramach każdego turnusu profilaktycznego odbędą się:

1. Warsztaty dla dzieci/młodzieży (5 spotkań po 3 godz.)

Warsztaty odbędą się w podziale na dwie grupy wiekowe – pierwsza 10-14 lat (10 os.) i druga 15-18 lat (10 os.). Podczas zajęć zostaną poruszone tematy tj. emocje, radzenie sobie ze złością i stresem, budowanie poczucia własnej wartości, rozwiązywanie konfliktów, zyski i straty z używania nowych mediów, zagrożenia  w sieci, cele i marzenia. W ramach warsztatów zaplanowano także różne formy oddziaływań, w tym elementy dogoterapii, warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczne.

2. Zajęcia edukacyjno-informacyjne dla rodziców/opiekunów (1 spotkanie w wymiarze 1 godz.)

Zajęcia skierowane są do rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w projekcie i podobnie jak warsztaty dla dzieci/młodzieży  odbędą się w podziale na dwie grupy - pierwsza rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 10-14 lat i druga rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 15-18 lat.

3. Warsztaty rodzinne (w sobotę)

Wspólne wyjście rodziców/opiekunów wraz z dziećmi na kręgle, które zostanie zakończone zabawami i słodkim poczęstunkiem.

Opłaty: udział jest bezpłatny

Zajęcia odbywać się będą w Punkcie Konsultacyjnym "Nadzieja" przy ul. Zapora 100 w Wapienicy / dzielnica Bielsko-Biała

Zapisy na turnus przyjmowane są pod numerem telefonu 725-030-122

 

Turnus zorganiowano w ramach zadania "Coś pozytywnego" dofinansowanego ze środków budżetu Gminy Bielsko-Biała