Aktualności »

"Bieg Mikołajkowy 2017"

3 grudnia o godz. 12.15 w Bielsku-Białej wystartuje 3. Bieg Mikołajkowy z Nadzieją. Uczestnicy biegu pokonają sześciokilometrową trasę w wapienickim lesie.
Po biegu zapraszamy WSZYSTKICH – tych biegających i tych, którym towarzyszy hasło „Nie biegam, bo ……” na spotkanie z Mikołajem przy ognisku. Nie zabraknie zabaw, konkursów i pysznego jedzenia.
Zapisy trwają https://bgtimesport.pl/zawody/bieg/id/267. Na 150 pierwszych zgłoszonych uczestników biegu czekają okolicznościowe koszulki, więc nie warto zwlekać ze zgłoszeniem. A przy ognisku zostaną wręczone nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych zawodników w każdej z kategorii oraz nagrody specjalne dla najmłodszego uczestnika biegu, dla najstarszego uczestnika biegu i dla klasy szkolnej najliczniej reprezentowanej na biegu. Nagroda zostanie również przyznana za najciekawsze przebranie mikołajkowe – czekamy na mikołaje, elfy, renifery, gwiazdeczki i … 3 grudnia w Bielsku-Białej powstanie kraina Mikołaja
Biuro zawodów znajdować się będzie w białym namiocie na Parkingu Leśnym w Wapienicy. i będzie czynne w dniu startu od godz. 10.30.
Dotrzymaliśmy słowa danego podczas ubiegłorocznego Biegu Mikołajkowego z Nadzieją i w tym roku będzie elektroniczny pomiar czasu!
Bieg został zorganizowany w ramach projektu „Nadzieja wyrusza w świat” dofinansowanego ze środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Więcej informacji o biegu na https://www.facebook.com/Bieg-Mikołajkowy-z-Nadzieją-460383831022260/

 


REGULAMIN

3. BIEGU MIKOŁAJKOWEGO Z NADZIEJĄ
zorganizowanego w ramach projektu „Nadzieja wyrusza w świat”
dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

I. CEL
Cele biegu:
1) popularyzacja biegów, marszów, marszów Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu i rekreacji ruchowej, jednego z elementów zdrowego trybu życia,
2) propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
3) integracja środowiska biegowego.

II. ORGANIZATOR:
Fundacją Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku-Białej (43-346) przy ul. Barkowskiej 167c
tel. 33 816 07 67, fundacja@nadzieja.bielsko.pl

III. TERMIN i MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się w dniu 3.12.2017 r.
2. Start biegu o godz. 12.15 z PARKINGU LEŚNEGO WAPIENICA
3. Meta biegu - Hostel Klimczokówka, ul. Zapora 100 w Bielsku- Białej

IV. TRASA, DYSTANS, KATEGORIE, NAGRODY
1.Trasa prowadzi z PARKINGU LEŚNEGO W WAPIENICA, ścieżkami biegowymi
w „Dolinie Wapienicy” do Hostelu Klimczokówka
2. Bieg rozegrany zostanie na dystansie 6 km
3. Bieg odbędzie się w kategoriach:
1) bieg rodzinny – dzieci do lat 7 z rodzicami
2) dzieci i młodzież (K)
• 8-10 lat
• 11-13 lat
• 14-18 lat
3) dzieci i młodzież (M)
• 8-10 lat
• 11-13 lat
• 14-18 lat
4) kobiety
5) mężczyźni
4. Nagrody:
- nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych zawodników w każdej z kategorii
- nagroda specjalna dla najmłodszego uczestnika biegu
- nagroda specjalna dla najstarszego uczestnika biegu
- nagroda specjalna dla klasy szkolnej najliczniej reprezentowanej na biegu
- koszulki okolicznościowe dla 150 pierwszych zarejestrowanych biegaczy
5. Każda forma pokonania trasy jest możliwa : bieg, marsz, marsz Nordic Walking, dogtrekking, bieg z wózkiem .
6. Za ukończenie biegu/marszu uznaje się pokonanie wyznaczonej trasy i ukończenie jej na mecie.

V. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną
https://bgtimesport.pl/zawody/bieg/id/267
2. Numery startowe będą wydawane w Biurze Zawodów (biały namiot na PARKINGU LESNYM WAPIENICA)
3. Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność
4. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem
5. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność lub w przypadku osób niepełnoletnich przedstawienie zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

VI. OPŁATA STARTOWA:
Brak opłaty startowej

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2.Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
3. Biegający winni stosować się do poleceń służby porządkowej.
4.Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
5. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej.
6. Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
7.W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorami biegu:
e-mail: fundacja@nadzieja.bielsko.pl
tel. 33 816 07 67, 665 020 609